Infosessie

Infosessie EPC NR

Het EPC voor niet-residentiële eenheden is een complex en uniek gegeven. Hierdoor bemerken we nog veel vragen en onduidelijkheden.

Daarom kan u als bedrijf of professional bij ons terecht voor een informerende kennismaking.

Plan hier uw video gesprek, volledig gratis en vrijblijvend.

Faq

Veelgestelde vragen

Wanneer heb ik een EPC nodig?

Sinds 1 mei 2023 heb je een EPC nodig bij elke vorm van notariële overdracht in volle eigendom. Ook bij verhuur van een gebouweenheid dient een EPC opgemaakt te worden. Vanaf 2025 zal voor eenheden, met meer dan 1000m² oppervlakte, een EPC nodig zijn ongeacht overdracht. Vanaf 2026 heeft elke niet-residentiële eenheid dit nodig, ongeacht verhuur of verkoop.

Hoelang is mijn EPC geldig?

De geldigheidsduur van jouw EPC is afhankelijk van het type EPC. Een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden is 10 jaar geldig. Ook het EPC voor gemeenschappelijke delen is 10 jaar geldig. Dat voor de grote niet-residentiële eenheden is 5 jaar geldig. Bij dit EPC is er ook een jaarlijkse opvolging verplicht, maar enkel van de verbruiksgegevens.

Valt mijn pand onder het toepassingsgebied van het EPC NR?

Enkel voor niet-residentiële eenheden kan een EPC NR opgesteld worden. Niet-residentiële eenheden zijn alle eenheden die niet bestemd zijn voor woonst, industrie, landbouw en erediensten of religieuze activiteiten. Volgende gebouwen worden beschowud als uitzondering en vallen niet onder het toepassingsgebied van het EPC NR:- alleenstaande gebouwen kleiner dan 50m²- gebouwen die niet langer dan twee jaar worden gebruikt- werkplaatsen voor de productie of verwerking van goederen- opslagplaatsen voor niet-industriële gebouwen.

Wat is het verschil tussen de energiescore en het energielabel in het EPC NR?

De energiescore en het -label worden enkel bij het EPC voor (grote) niet residentiële eenheden losgekoppeld van elkaar. Beiden worden ze opgesteld aan de hand van andere gegevens.De energiescore is een theoretisch berekende score, de welke wordt berekend aan de hand van jouw gebouwspecificaties. Dit impliceert enerzijds alle schildelen zoals gevels, vloeren en daken, maar ook de vensters, deuren, poorten en panelen. Anderzijds hebben ook de gebouwtechnieken zoals verwarming, koeling, ventilatie, bevochtiging en sanitair warm water een invloed hierop. de score heeft geen wettelijk kader en is een oriënterend instrument.het energielabel is een weerspiegeling van het aandeel hernieuwbare energie waarop jouw gebouw of eenheid berust. Het wordt zuiver berekend aan de hand van jouw verbruiksgegevens en het eigen verbruik van eventueel aanwezige hernieuwbare bronnen. Het energielabel krijgt wel een wettelijk kader en zal in de belangrijkste maat vormen van de duurzaamheid van jouw gebouw.

Mijn gebouw bevat kantoren en industriële activiteiten. Kan er een EPC opgemaakt worden?

Een gebouwseenheid wordt gedefinieerd als een industriële eenheid indien de hoofdbestemming industrieel is. De hoofdbestemming wordt bepaald aan de hand van de fractie van de bruikbare vloeroppervlakte. Een eenheid is industrieel indien meer dan 70% van het bruikbaar vloeroppervlakte industriële activiteiten omvat. Indien het minder dan 70% omvat, is de hoofdbestemming dat van de bestemming die het meeste bruikbaar vloeroppervlakte beslaan anders dan industrie.

Moet ik mijn EPC vernieuwen bij renovatie?

Of jouw EPC verneiuwd moet worden bij renovatie, is afhankelijk van het type EPC. Enkel het EPC gemeenschappelijke delen kent een verplichting van vernieuwing bij renovaties. het moet vernieuwd worden indien:- meer dan 15% van de schildelen vernieuwd worden- wanneer collectieve installaties (ook zonne-energie) vervangen of nieuw geplaatst wordenAlle andere EPC's dienen niet verplicht geactualiseerd worden bij een renovatie. echter kan het wel interessant zijn dit reeds in kaart te laten brengen en zo je EPC up to date te maken.