EPC niet-residentiële eenheden

Het EPC niet-residentieel (EPC NR) wordt opgemaakt voor grotere bedrijfsgebouwen zoals kantoren, scholen, winkels, ziekenhuizen en meer.

Lees hieronder meer over de toepassingen van het EPC NR.
Vraag vrijblijvend een offerte of meer informatie.

Meer informatie
EPC niet-residentieel

Introductie

Het EPC voor grote niet-residentiële eenheden (EPC NR) is nieuw sinds januari 2023. Het EPC NR wordt anders opgemaakt dan de certificaten van residentiële eenheden. en uitsluitend door een erkend energiedeskundige type D.

Het EPC NR weerspiegelt de energiezuinigheid van jouw gebouw en wordt uitgedrukt in twee belangrijke elementen:
de energiescore en het energielabel.

Beide elementen vertegenwoordigen andere specificaties. 

EPC niet-residentieel

Tijdslijn

Vlaanderen heeft de ambitie om het EPC uit te rollen over een reeds bepaalde tijdlijn. Het EPC zal doorheen de jaren van een sensibiliserende- en oriënterende tool evolueren naar de energetische identiteit van jouw bedrijfspand, waarmee het de doelstellingen van 2050 zal  nastreven.

2023

Sinds 1 januari 2023 is het verplicht om bij overdracht of  een nieuw huurcontract over een EPC NR te beschikken. Het EPC moet reeds ter beschikking zijn bij de publicatie van de verkoop of verhuur. 

2025

Vanaf 1 januari 2025 zal elke grote niet-residentiële gebouweenheid, groter dan of gelijk aan 1000 m², over een EPC NR moeten beschikken. Dit ongeacht verkoop of verhuur van de eenheid. 

2026

Vanaf 1 januari 2026 zal deze verplichting voor alle niet-residentiële eenheden gelden. Vanaf 2026 zal Vlaanderen de duurzaamheid van het gehele gebouwenpark in kaart willen gebracht hebben. 

2030

Vanaf 1 januari 2030 zal Vlaanderen het eerste minimumlabel introduceren. Tegen 2030 zal elk niet-residentieel gebouw een minimum aan hernieuwbare energie moeten benutten.

2050

Tegen 1 januari 2050  tracht Vlaanderen elke niet-residentiële gebouweenheid koolstofneutraal te maken. Elk gebouw heeft een label A en heeft dus een hernieuwbaar aandeel van 100%.

Uitzondering: publieke- & overheidsgebouwen:
Voor publieke- en overheidsgebouwen is er een voorbeeldfunctie vooropgesteld. Hierbij streeft Vlaanderen met deze gebouwen de doelstellingen reeds eerder te bereiken.
- 2024: Tegen 1 januari dienen alle publieke- en overheidsgebouwen gecertificeerd te zijn.
- 2028: Tegen 1 januari dienen alle publieke- en overheidsgebouwen over een minimum label te beschikken.
- 2045: Tegen 1 januari 2045 dienen publieke- en overheidsgebouwen koolstofneutraal te zijn. Semi-publieke gebouwen (scholen en zorginstellingen) krijgen hiervoor de tijd tot 2050. 

Toepassingsgebied EPC niet residentieel

Klein of grote niet-residentiële eenheid

Niet residentiële eenheden met een oppervlakte kleiner dan 500m² kunnen gebruik maken van een speciaal traject. Deze worden dan beschouwd als een kleine niet-residentiële eenheid (kNR). Kijk hier na of jouw zaak aan alle voorwaarden voldoet.

Gebouweenheden

Een EPC wordt altijd opgemaakt per gebouweenheid. Echter is de afbakening van een eenheid niet altijd voor de hand liggend.  Een gebouweenheid is elke eenheid die ontsloten is via een eigen afsluitbare toegang en autonoom functioneert. De evaluatie hiervan vereist vaak enige expertise. 

Hoofdbestemming

Het EPC NR wordt opgemaakt voor een eenheid met niet-residentiële doeleinden. Indien de eenheid een andere functie heeft wordt hiervoor een ander type EPC opgemaakt of is een EPC soms zelfs niet nodig. Er zijn ook enkele uitzonderingen

  • alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m²;

  • tijdelijke gebouwen die niet langer dan twee jaar worden gebruikt;

  • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten;

  • industriële gebouwen; werkplaatsen; opslagplaatsen;

  • gebouwen van een landbouwgebouw die niet voor bewoning bestemd zijn;

Zo worden industriële eenheden vandaag vrijgesteld van de EPC-plicht. De definitie stelt dat wanneer de bruikbare vloeroppervlakte van een eenheid 70% of meer industriële activiteiten omvat, deze eenheid beschouwd kan worden als een industriële gebouweenheid.

Ben je niet zeker of je gebouw een EPC NR nodig heeft?

De voorwaarden van een EPC NR certificaat kunnen verwarrend zijn.
Daarom brengen we alle noden in kaart voor jouw gebouwen tijdens een vooronderzoek.

Meer informatie

Lange termijn opvolging

Een EPC NR is 5 jaar geldig. Na vijf jaar dient de eigenaar een up-to-date EPC te laten opmaken. De eigenaar zal niet verplicht worden een nieuw EPC op te stellen wanneer er ingrijpende energetische veranderingen gebeuren aan de bouw.

Wel kan dit een interessante overweging zijn om je EPC onmiddellijk te herberekenen naar de actuele toestand.

EPC niet-residentieel
EPC niet-residentieel

Jaarlijkse meterstanden 

Gezien het energielabel van het EPC zich baseert op werkelijke verbruiksgegevens, worden jaarlijks de meterstanden van het gebouw opgemeten. Deze meterstanden houden de inventarisatie van de energieprestaties actueel en bieden een accuratere weerspiegeling van het aandeel hernieuwbare energie. Deze jaarlijkse opvolging is verplicht

Renovatieplicht sinds 2022

Sinds 1 januari 2022 is de renovatieverplichting in voegen getreden. Deze renovatie verplichting bestaat uit twee onderdelen. Er is een minimum maatregelenpakket en een minimum te behalen energielabel. Beide onderdelen dienen volbracht te worden binnen de 5 jaar na overdracht.

Vraag vrijblijvend uw offerte

Vul onderstaande gegevens in en ontvang vrijblijvend uw offerte EPC niet-residentieel.
We hebben jouw aanvraag goed ontvangen. We beantwoorden u zo spoedig mogelijk.
Oeps, er ging iets mis! Probeer nog een keer.